ungdomar sitter runt ett bord och gör skoluppgifter

Stöd till eleverna nu viktigare än någonsin

11.08.2020 kl. 09:36
Efter den turbulenta våren är det viktigare än någonsin att satsa på skolelevernas välmående. Barnavårdsföreningens skolarbete har som syfte att öka tryggheten i skolvardagen och stärka elevernas självkänsla. Oberoende av hur höstens undervisning ser ut kan vi stödja skolorna – både på plats eller på distans.

Under våren utvecklade vi våra nätbaserade tjänster, och kunde fortsätta erbjuda stöd för klasserna också digitalt. Vi kommer att utveckla det vi har lärt oss av pandemivåren och tack var det kunna erbjuda skolarbete i nya regioner i Svenskfinland.

Barnavårdsföreningen har lång erfarenhet av arbete i skolorna. Våra sakkunniga jobbar med alla stadier från förskola till andra stadiet. Alla våra kostnadsfria lektionspaket är anpassade efter elevernas ålder och nivå, och paketen skräddarsys för att passa just den gruppen:

  • Vi i klassen- riktar sig till förskolor och lågklasser, och där är fokus samarbete och sociala färdigheter.
  • Högklassernas ##brafiilis -program fokuserar på att förebygga psykisk ohälsa och öka eleverna välmående.
  • Next Level erbjuder paket för nionde klasser och andra stadiet. Där ligger tonvikten bland annat på att öka elevernas självkänsla och framtidstro. För elevhandledare och lärare har vi ett paket med sex videor som kan användas i undervisningen.

Vi har också möjlighet att stödja lärarna och resten av skolpersonalen genom så kallade inspirationsträffar. Våra erfarna sakkunniga kan också föreläsa på utbildningsdagar eller föräldramöten om hur man kan stärka barnens välmående och självkänsla.

Barnavårdsföreningen har erbjudit skolverksamhet i Nyland i över 15 år och i Österbotten sedan 2019.

Den största delen av skolverksamheten är kostnadsfri för skolorna tack vare understöd från STEA, social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.

Kannanotto: Lyhytnäköisistä leikkauksista vakavat seuraukset perheille

Suomen vanhimpana lastensuojelujärjestönä, ja ainoana ruotsinkielisenä sellaisena, Barnavårdsföreningen on huolestunut siitä, mitä seuraa, jos suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen toteutuvat.Läs mera »

Ställningstagande: Kortsiktiga nedskärningar får allvarliga konsekvenser för familjerna

Som Finland äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation är Barnavårdsföreningen orolig för konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering.Läs mera »
sex glada flickor står på en gräsmatta

Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo och Kyrkslätt

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme. Från tidigare finns Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors.Läs mera »

Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö håller stängt i sommar

Barnavårdsföreningens Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är stängt i sommar på grund av pandemin. Många kunder har annullerat sina bokningar och verksamheten kan inte öppna som planerat i juni.Läs mera »