Avoin kirje henkilökunnalle

03.04.2020 kl. 15:31
"Kiitos teille kuuluu siitä, että olette osana lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Yhdessä katsomme eteenpäin ja etsimme uusia mahdollisuuksia." Lue toiminnanjohtaja Pia Sundellin kiitokset Barnavårdsföreningenin henkilökunnalle.

Parhaat työntekijät

Haluan osoittaa lämpimän kiitoksen jokaiselle Barnavårdsföreningenin työntekijälle.Tämä poikkeuksellinen tilanne tuli maaliskuun puolessa välissä meille kaikille täytenä yllätyksenä. Voin ylpeydellä todeta, että olemme onnistuneet hyvin, sillä näinkin lyhyessä ajassa olemme saaneet paljon aikaan. Poikkeustilasta huolimatta olemme onnistuneet pitämään yksikkömme auki ja palvelemme sekä tuemme lapsia ja heidän perheitään.

Olemme lyhyessä ajassa joutuneet hylkäämään joitakin aikaisempia käytäntöjä ja kehittäneet monia uusia toimivia työtapoja. On suuri ilo nähdä kuinka joustavia, luovia ja rohkeita ratkaisuja olette löytäneet. Erityisen hienoa on ollut nähdä, kuinka olemme olleet toistemme tukena ja apuna arjessa, kuinka olemme onnistuneet yhteisessä tehtävässämme. Tämä on vahvuutemme ja tulee auttamaan meitä eteenpäin tässä haastavassa ajassa.

Olen ylpeä siitä päivittäisestä työstä, jota yksiköissämme tehdään. Kukaan meistä ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan, mutta joka päivä tuomme ylpeänä esille kuin tärkeää ja arvokasta työmme on.

Kiitos teille kuuluu siitä, että olette osana lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Kiitos siitä, että olette antaneet mielikuvitukselle valtaa ja rohkeasti kokeilleet uusia työtapoja. Kiitos että olette tuottaneet materiaalia blogeihin, verkkoartikkeleihin ja someen. Kiitos että jatkossakin olette turvallisia aikuisia lasten elämässä. Kiitos siitä, että päivittäin teette työtä lapsen parhaaksi. Kiitos arvokkaasta työpanoksestanne.

Juuri nyt minulle on erityisen tärkeää etten ole yksin. Kaikissa teissä minulla on hyviä työtovereita ja annatte minulle voimaa olla juuttumatta kielteisiin ajatuksiin, voimaa tehdä päätöksiä vaikeissakin tilanteissa ja uskoa siihen, että yhdessä selviämme tästäkin kriisistä. Yhdessä katsomme eteenpäin ja etsimme uusia mahdollisuuksia. Kukaan ei voi auttaa kaikkia, mutta jokainen voi auttaa jotakuta!

Elämä jatkuu,

Pia

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Barn som har begått brott är i stort behov av stöd och hjälp

De senaste veckorna har diskussionen gått het om minderåriga som gör sig skyldiga till narkotikabrott och grova våldsbrott. Tongångarna har tidvis varit hårda och Barnavårdföreningen manar till lugn. Det är viktigt att inte generalisera och att respektera barnets rättigheter.Läs mera »

Kannanotto: Lyhytnäköisistä leikkauksista vakavat seuraukset perheille

Suomen vanhimpana lastensuojelujärjestönä, ja ainoana ruotsinkielisenä sellaisena, Barnavårdsföreningen on huolestunut siitä, mitä seuraa, jos suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen toteutuvat.Läs mera »

Ställningstagande: Kortsiktiga nedskärningar får allvarliga konsekvenser för familjerna

Som Finland äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation är Barnavårdsföreningen orolig för konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering.Läs mera »
sex glada flickor står på en gräsmatta

Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo och Kyrkslätt

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme. Från tidigare finns Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors.Läs mera »