Tre ungdomar tar en selfiebild

Över en miljon euro till Barnavårdsföreningens arbete med barn och familjer

05.12.2019 kl. 15:20
STEA stöder vårt familjearbete – Tjejvillan till flera nya orter i Nyland

Barnavårdsföreningens arbete med barn och familjen får år 2020 över en miljon euro i stöd av STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

Nytt för i år är att föreningen får ett treårigt projektbidrag för att kunna sprida Tjejvillan-verksamheten till två nya orter i Nyland.

- Vi kan vara otroligt stolta och glada idag. Det här är en eloge för det fina arbete vi gjort med Tjejvillan-konceptet sedan 2015, säger organisationschef Petra Willamo.

Petra Willamo påpekar att det treåriga verksamhetsbidraget visar att man tror på den här verksamhetsformen.

STEA motiverar det treåriga bidraget på 122 240 euro med att Barnavårdsföreningen har kartlagt behov hos målgruppen noggrant och att projektet har planerats tillsammans med kommunernas ungdomsarbete.

Det är bara en vecka sedan Tjejvillan fick ett bidrag på 55 000 euro från försäkringsbolaget LokalTapiola för att utvidga Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Nu kan föreningen utöka verksamheten ytterligare.

Barnavårdsföreningen startade Finlands första svenskspråkiga Tjejvillan-verksamhet i Grankulla hösten 2015. Verksamheten utvidgades till Helsingfors hösten 2018. Idag har Tjejvillan också rastverksamhet i skolorna på området. Tanken med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme.

Det är tredje året i rad som Barnavårdsföreningen får verksamhetsbidrag för nya projekt. Projekten 2018 var Förbättra samspelet och Oman elämäni supertähti, och 2019 BF i skolan – Österbotten.

Totalt erhöll Barnavårdsföreningen över 1,2 miljoner euro från STEA, av vilket 1,04 miljoner euro är riktat till arbete med barn och familjearbete. Övrigt bidrag beviljades för organisationens intressebevakning och påverkansarbete. 

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig statsbidragsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. STEA fördelar tipsbolaget Veikkaus intäkter till organisationer inom tredje sektorn.

 

Mera information ges av:

Organisationschef Petra Willamo

Telefon: +358 40 736 2747

E-post: fornamn.efternamn@bvif.fi

 

Läs mera om Tjejvillan>>.

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.

Avoin kirje henkilökunnalle

"Kiitos teille kuuluu siitä, että olette osana lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Yhdessä katsomme eteenpäin ja etsimme uusia mahdollisuuksia." Lue toiminnanjohtaja Pia Sundellin kiitokset Barnavårdsföreningenin henkilökunnalle.Läs mera »

Uusi chat nuorten vanhemmille alkaa 5. maaliskuuta

Onko yhteys teiniin solmussa? Huolestuttaako nuoren käytös?Barnavårdsföreningenin, Suomen vanhimman lastensuojelujärjestön, asiantuntijat vastaavat kysymyksiin uudessa chatissa.Läs mera »