Finlandssvenskt samarbete för jämlikhet och mångfald under Helsingfors Pride

24.06.2019 kl. 14:56
Samarbetet för sexuella minoriteter och könsminoriteter går under namnet Svenska hörnan.

Finlandssvenska organisationer står upp för jämlikhet och mångfald under Helsingfors Pride 2019. Samarbetet för sexuella minoriteter och könsminoriteter går under namnet Svenska hörnan.

– Tillsammans vill vi hålla den finlandssvenska regnbågsfanan högt och visa att könsmångfald och sexuell mångfald finns bland oss, och att vi alla har ett ansvar för att jobba för ett jämlikt samhälle, säger Emilie Jäntti, Finlands Svenska Skolungdomsförbund blivande ordförande.

I samarbetet deltar i år två organisationer fler än ifjol: Barnavårdsföreningen, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Folkhälsan, FDUV, Krisjouren för unga, Luckan, Regnbågsankan, Steg för Steg, Sveps och SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Samarbetet är religiöst och partipolitiskt obundet.

Organisationerna har skrivit under målsättningar som en del av sitt deltagande i Svenska hörnan.

– Vi har förbundit oss att jobba för att alla oberoende av sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck ska känna sig trygga och välkomna med i vår verksamhet. Genom att förbinda oss till målsättningarna visar vi att detta är värderingar vi jobbar med och för året om, säger Oscar Lehtinen på Krisjouren för unga.

Målsättningar:

  • Synlighet: Varje organisation som deltar i Svenska hörnan under Helsingfors Pride rapporterar tydligt om sitt deltagande för alla som berörs av organisationens verksamhet. Inte enbart synlighet för dem som besöker festivalen.
  • Miljö fri från diskriminering: Organisationerna strävar efter att alla deras utrymmen och evenemang är diskrimineringsfria zoner.
  • Toaletter för alla: Organisationerna strävar efter att alla inklusive transpersoner och icke-binära personer vet vilken toalett de kan använda i organisationens utrymmen eller under organisationens evenemang på annat håll.
  • Mångfald inom organisationen: Organisationerna arbetar fortgående för att inkludera alla, oberoende av sexuell läggning och könsidentitet, i sin verksamhet. Detta kan ske genom fortbildning av personal och genom att värna om en öppen miljö för diskussion om regnbågsrelaterade ämnen.
  • Ansvarsperson: Organisationerna utser en person som är ansvarig för likabehandling av sexuella minoriteter och könsminoriteter i organisationens verksamhet. Denna person kan vara samma som arbetar med jämlikhetsfrågor, arbetsskydd, trakasserier eller någon annan med rätt färdigheter.

Följande initiativ arrangeras av Svenska Hörnan under Helsingfors Pride:

Mera information: Mathias Uutela, koordinator för social verksamhet på Regnbågsankan, mathias@regnbagsankan.fi

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Familjeskolans förnyade handbok finns nu på svenska

Familjeskolans handbok hjälper dig förstå och handleda barnets beteende och lär dig att förhålla dig till ditt barn på ett nytt sätt.Läs mera »

Vi arbetar för att öka välmående i skolorna också i Österbotten

I höst börjar Barnavårdsföreningen arbeta i svenska Österbotten för att öka trivseln i skolorna och stärka barns och ungas psykiska välmående. Läs mera »

Alla vuxna behövs för en trygg skolstart

"Det finns också barn vars enda trygga punkt i livet utgörs av skolsystemet", skriver verksamhetsledare Pia Sundell i en insändare i Hbl. Läs mera »
Eftisbarn

Eftermiddagsverksamhet nu också i Norsens skolbyggnad – Barnavårdsföreningen utvidgar sin verksamhet

I augusti utvidgar Barnavårdsföreningen sin eftermiddagsverksamhet till Norsens skolhus. Cygnaeus eftis kommer från och med skolstarten att verka på två platser: i Cygnaeus enhet på Bangatan och i Norsens skolhus på Unionsgatan. Läs mera »

Barn på flyktingläger har samma rättigheter som ditt barn

I flera månaders tid har medierna rapporterat om bedrövliga förhållanden i flyktingläger i Syrien. I lägren vistas också kvinnor och barn till IS-terrorister. En del av dem är finländska medborgare, men har trots det inte getts möjlighet att återvända till sitt hemland Finland. Läs mera »