Ennaltaehkäisevä lastensuojelu ei yksin riitä

14.04.2016 kl. 12:30
On löydettävä yksilöllisiä ratkaisuja – jokaisen lapsen tilanne erikseen huomioiden.


Mielipidekirjoiutus Helsingin Sanomissa 14.4.2016:

Lastensuojelun tilanne puhuttaa taas. On surullista joutua jälleen toteamaan, että lastensuojelun asiakkaat – lapset – jäävät edelleen vaille heille kuuluvia palveluja.

Tietenkin on kuntia ja alueita, missä lapset saavat oikeanlaista apua ja ajoissa. Tämä on hyvä. Mutta tosiasia kuitenkin on, että valitettavan usein alueelliset erot ovat suuret.

Varhainen puuttuminen on tärkeää. Esimerkiksi varhaiskasvatus ja kattavat neuvolapalvelut ovat osa tätä merkittävää työtä. Lasta tulee auttaa ja vanhemmuutta tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä on vaikuttavinta, inhimillisintä ja myös taloudellisinta pitkällä aikavälillä.

Niin sanottu raskas lastensuojelu on yhä tarpeellista. Siihen kuuluu myös sijaishuolto sisältäen lastenkotityön. Sosiaalityöntekijöillä on merkittävä tehtävä kaltoinkohdeltujen lasten elämässä. Näille sosiaalityöntekijöille on taattava riittävät resurssit, riittävästi työaikaa ja sopiva määrä asiakasperheitä.

Emme saa tuudittautua ajatukseen, että siirtämällä resursseja korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikki lastensuojelun asiakkaat tulevat automaattisesti hoidetuiksi. Ei ole yhtä universaalia palvelua, joka auttaisi kaikkia lapsia ja perheitä. On löydettävä yksilöllisiä ratkaisuja – jokaisen lapsen tilanne erikseen huomioiden.

Aikuisten tehtävä on varmistaa, että lasten oikeudet toteutuvat ja että lasten oikeuksien sopimusta kunnioitetaan.

 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Iltapäivätoimintaa ei arvosteta tarpeeksi

Laadukas iltapäivätoiminta ei vaadi suuria taloudellisia investointeja, mutta se tarjoaa monelle lapselle turvallisen iltapäivän.Läs mera »

Prioritera eftis

Kvalitativ eftermiddagsverksamhet kräver inte stora ekonomiska investeringar, men ger många barn den trygghet de behöver.Läs mera »

Barn påverkas av alkohollagstiftningen

Lagstiftningen – även alkohollagstiftningen – ska skydda barn och trygga deras rätt till ett gott liv.Läs mera »

Alkoholilainsäädännöllä on vaikutusta lapsiin

Alkoholin myymisen vapauttaminen on vakava uhka lapsen hyvinvoinnille.Läs mera »