För media | Medialle


Barnavårdsföreningen arbetar för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle. Vi är en mångsidig serviceproducent och en aktiv samhällspåverkare med fokus på barnets bästa.

Hyvä lapsuus, vahvempi vanhemmuus ja lapsiystävällisempi yhteiskunta ovat Barnavårdsföreningenin toiminnan perusta. Olemme monipuolinen palveluntuottaja ja aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja lapsen etu keskiössä.

 

För kommentaret till media kontakta i första hand verksamhetsledare Pia Sundell +358 40 501 9105 | pia.sundell@bvif.fi
 

Pressbilder | Lehdistökuvat

 

För högresolutionsbilder och andra pressbilder kontakta kommunikationschef Anna Alenius +358 40 528 8965 | anna.alenius@bvif.fi

Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja

Fotograf | Valokuvaaja: Lotte Estman

 

 

 

 

Barnavårdsföreningens logo | BF:n logo

     

Pressmeddelanden och ställningstaganden | Lehdistötiedotteet ja kannanotot

Barn påverkas av alkohollagstiftningen

Lagstiftningen – även alkohollagstiftningen – ska skydda barn och trygga deras rätt till ett gott liv.Läs mera »

Alkoholilainsäädännöllä on vaikutusta lapsiin

Alkoholin myymisen vapauttaminen on vakava uhka lapsen hyvinvoinnille.Läs mera »

Päättäjiltä odotetaan vastuullista alkoholipolitiikkaa

Alkoholilain muutosesitysten vaikutukset on tuotava esiin, vaatii Barnavårdsföreningen ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT yhteisessä kannanotossaan.Läs mera »

Barnavårdsföreningen startar stödgrupp på nätet för frånskilda föräldrar

Många av de frånskilda i behov av stöd är ensamstående och har små barn. För dem kan det vara svårt att lösgöra sig. Den slutna stödgruppen ska betjäna dem.Läs mera »

Spetsprojekt för barn behövs

De nuvarande arbetssätten och strukturerna stöder inte barns uppväxt och utveckling tillräckligt bra.Läs mera »