För media | Medialle


Barnavårdsföreningen arbetar för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle. Vi är en mångsidig serviceproducent och en aktiv samhällspåverkare med fokus på barnets bästa.

Hyvä lapsuus, vahvempi vanhemmuus ja lapsiystävällisempi yhteiskunta ovat Barnavårdsföreningenin toiminnan perusta. Olemme monipuolinen palveluntuottaja ja aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja lapsen etu keskiössä.

 

För kommentaret till media kontakta i första hand verksamhetsledare Pia Sundell +358 40 501 9105 | pia.sundell@bvif.fi
 

Pressbilder | Lehdistökuvat

 

För högresolutionsbilder och andra pressbilder kontakta kommunikationschef Anna Alenius +358 40 528 8965 | anna.alenius@bvif.fi

Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja

Fotograf | Valokuvaaja: Lotte Estman

 

 

 

 

Barnavårdsföreningens logo | BF:n logo

     

Pressmeddelanden och ställningstaganden | Lehdistötiedotteet ja kannanotot

53037_t.jpg

Hur trygga omhändertagna barns rätt till vård på svenska?

På grund av olika omständigheter är det för många barn bäst att de vårdas utom hemmet.Läs mera »
53036_t.jpg

Iltapäivätoimintaa ei arvosteta tarpeeksi

Laadukas iltapäivätoiminta ei vaadi suuria taloudellisia investointeja, mutta se tarjoaa monelle lapselle turvallisen iltapäivän.Läs mera »
53035_t.jpg

Prioritera eftis

Kvalitativ eftermiddagsverksamhet kräver inte stora ekonomiska investeringar, men ger många barn den trygghet de behöver.Läs mera »
53034_t.jpg

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu ei yksin riitä

On löydettävä yksilöllisiä ratkaisuja – jokaisen lapsen tilanne erikseen huomioiden.Läs mera »
50667_t.jpg

Barn påverkas av alkohollagstiftningen

Lagstiftningen – även alkohollagstiftningen – ska skydda barn och trygga deras rätt till ett gott liv.Läs mera »