Kontaktuppgifter

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Annegatan 26, 3. våningen
00100 Helsingfors
E-post: info@bvif.fi 

Faktureringsuppgifter:
FO-nummer: 0201022-9
E-fakturaadress: 003702010229
Operatör: Basware Oyj
Kontonummer: Aktia FI33 4055 2310 0001 55
E-post: reskontra@bvif.fi
Tel: 050-3240 386

Ta gärna kontakt!

 

Personalens OCH ENHETERNAs
kontaktuppgifter