Kontaktuppgifter

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Stenbäcksgatan 7
00250 Helsingfors
Tel: 09-3294 511 (växel)
E-post: info@bvif.fi


Centralkansliet är öppet måndag till fredag kl. 9–16
 

Faktureringsuppgifter:
FO-nummer: 0201022-9
E-fakturaadress: 003702010229
Operatör: Basware Oyj
Kontonummer: Aktia FI33 4055 2310 0001 55
E-post: reskontra@bvif.fi
 


Ta gärna kontakt!

 

Personalens OCH ENHETERNAs
kontaktuppgifter