Barnavårdsföreningens verksamhet under sommaren

Barnavårdsföreningen finns till hands också under sommaren. Våra experter svarar på dina frågor i chatten, per e-post eller telefon.

Läs mera om hur vi stödjer familjer under sommaren! 

Kontaktuppgifter

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Annegatan 26, 3. våningen
00100 Helsingfors
Tel: 09-3294 511 (växel)
E-post: info@bvif.fi 

Faktureringsuppgifter:
FO-nummer: 0201022-9
E-fakturaadress: 003702010229
Operatör: Basware Oyj
Kontonummer: Aktia FI33 4055 2310 0001 55
E-post: reskontra@bvif.fi
Tel: 050-3240 386

Ta gärna kontakt!

 

Personalens OCH ENHETERNAs
kontaktuppgifter