Familjeskolan POP® Separat handledarutbildning

04 Helmikuu 2021 kl. 16.30–19.00

Målet med Familjeskolan är att förebygga möjliga beteendeproblem genom att stärka växelverkan mellan barn och vuxen, öka förståelsen för barns beteende, och erbjuda positiva metoder att handleda och stöda barn.

Familjeskolans handledarutbildning ordnas nu även kvällstid!

Kvällsutbildningen är riktad till professionella i arbetslivet som dagtid jobbar med barn. 
Deltagandet i utbildningen förutsätter att man kan öva på Familjeskolans hemuppgifter på sin arbetsplats med barn. 

Utbildningen inleds torsdagen den 4.2 kl.16.30 - 19.00 och fortsätter fredagen den 5.2. kl.9-11.30, varefter gruppen träffas fem torsdagkvällar i följd kl. 16.30 - 19.00 (inte vecka 8). Deltagaren förbinder sig att delta i samtliga 7 träffar.

Vårens utbildning ordnas på svenska online. Deltagaravgiften är 50€/person.


Anmälningar:

nepsy@bvif.fi
050 565 1722

Läs mer om Familjeskolan här>>

 

 

 

    


Paikka
Barnavårdsföreningen, online