Lapsella on oikeus tulevaisuuteen

20.11.2020 klo 10:37
"Vietämme lapsen oikeuksien viikkoa. Meidän aikuisten tehtävä on vahvistaa lasten tulevaisuudentoivoa", kirjoittaa toiminnanjohtajamme Pia Sundell blogissamme.

20. marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoituksena on taata ihmisoikeudet kaikille lapsille. Suomessa useat tahot tekevät aktiivisesti yhteistyötä lapsen oikeuksien puolesta. ”Lapsella on oikeus tulevaisuuteen” on tämän vuoden merkkipäivän teemana.

Lapsen oikeuksien sopimus on kattava ja se koskee kaikkia maailman lapsia. Tänään, 30 vuotta sopimuksen laatimisen jälkeen, voimme kuitenkin todeta että sopimuksesta puuttuu kirjaus ilmasto-oikeuksista. Viimeisten vuosien aikana niin lapset kuin aikuiset ovat tulleet tietoisiksi ilmaston tilasta. Samalla huoli ja epävarmuus lasten ja nuorten keskuudessa on kasvanut dramaattisesti.

Nuoret suhtautuvat optimistisesti omaan ja maamme tulevaisuuteen, mutta heidän huolensa maapallon tulevaisuudesta on tutkimusten mukaan lisääntynyt. Nuorten tuntema huoli ja ahdistus ovat oikeutettuja ja meidän aikuisten tulee ottaa ne vakavasti.

Greta Thunbergin johdolla lapset ja nuoret ovat onnistuneet herättämään myös monen aikuisen huomion ilmaston hätätilasta. Ilmastopolitiikka ei kuitenkaan voi olla nuorten vastuulla, vaan edellyttää aktiivisia toimia nykyisiltä päättäjiltä. Lapsen oikeus on osallistua ilmastoon liittyvään vaikuttamistyöhön – mutta se ei ole lapsen velvollisuus. Ilmastoon liittyvät päätökset ovat aina aikuisten vastuulla.

Ilmastokriisi ei ole mielipidekysymys vaan perustuu tutkimukseen. Meidän aikuisten tulee olla valmiita ilmastotekoihin myös omassa arjessamme. Yksilötason teot voivat tuntua pikkuseikoilta suuressa mittakaavassa. Yhdessä voimme kuitenkin saavuttaa muutoksen. Punnitessamme elämänvalintoja ja arvoja ympäristön kannalta viestimme ympärillämme oleville ihmisille että otamme asian tosissamme.

Päiväkodit ja koulut ovat luonnollisia ympäristöjä, joissa pedagogit voivat yhdessä lasten kanssa käsitellä ilmastoon ja osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Mikäli lasten parissa työskentelevät aikuiset eivät kykene tai halua kohdata lasten kysymyksiä, voivat lasten pelko ja huoli kasvaa suunnattomiin mittasuhteisiin. Lapsilla on oikeus unelmoida tulevaisuudesta ja tässä pedagogeilla on suuri rooli. Meidän aikuisten tehtävä on vahvistaa lasten tulevaisuudentoivoa.

Lapsen oikeuksien sopimus muotoiltiin ajassa, jossa ympäristökysymyksillä ei ollut samaa painoarvoa kuin tänään. Olisi aika päivittää sopimusta tältä osin.

Myös tulevaisuuden lapsilla on oikeus puhtaaseen veteen ja ilmaan, lumiseen talveen ja mereen, joka ei nouse. Kaikkeen siihen, joka sinulle ja minulle lapsena oli itsestään selvää.


Tutustu lapsen oikeuksiin kuvissa!
 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Uusi luentosarja tukee kouluhenkilökuntaa

Koulussa työskentely on merkityksellistä, mutta siihen voi myös kuulua huolta oppilaiden hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä. Luentosarjan myötä haluamme tukea oppimista ja hyvinvointia, sekä ennaltaehkäistä ongelmia koulussa.

Etsimme Töölön lastenkotiin ohjaajaa

Kasvatustyylimme on lämminhenkinen ja kannustava. Jokainen meillä asuva tarvitsee erityistä huomiota, hoivaa ja ymmärrystä.