Barn och skilsmässa – hur synliggöra och se barnet

23 Maj 2017, 10:00 - 16:00

Jobbar du med barn till separerade föräldrar? Skulle du önska få mera kunskap och fler verktyg för att bemöta och stöda familjer där föräldrarna har separerat?


Barnavårdsföreningen ordnar den 23 maj i Åbo en utbildningsdag med temat Skilsmässa i barnfamiljer. Dagen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter familjer där föräldrarna separerat. Fokus ligger på vilka möjligheter och utmaningar familjerna har, och hur vi som professionella kan möta barnet och stöda föräldrarna i ett gemensamt föräldraskap trots att de inte lever tillsammans.

På Barnavårdsföreningen har vi sakkunskap kring skilsmässor och en lång erfarenhet av stödformer för både barn och vuxna. Under dagen kommer vi även att presentera konkreta idéer för hur man kan jobba med barn kring temat separation.

 

Program:

10.00-12.00 Skilsmässa som ett samhälleligt fenomen och som en kris i familjens liv. Föräldraskapet och barnet vid separation.
12.00-13.00 Lunch (på egen bekostnad).
13.00-14.30 Skilsmässa i familjen, en utmaning för professionella. Konkreta verktyg och redskap i att möta barn vars föräldrar separerat.
14.30-14.45 Kaffe.
14.45-16.00 Fortsättning på föregående och avslutning.

Som utbildare fungerar Kati Sell och Pia-Lena Ilander från Barnavårdsföreningen i Finland.


Utbildningen är avgiftsfri. Det finns begränsat antal med platser.

Anmäl dig senast den 2 maj på https://www.webropolsurveys.com/S/81C2A089980E65E0.par.

Information och frågor:

Kati Sell
E-post
040 577 8865


Plats
Lounatuulet Yhteisötalo, Saarni-koulutustila
Västerlånggatan 33
20100 Åbo