Pussel – för skilsmässo- och nyfamiljer i Svenskfinland

Är du själv frånskild? Har dina föräldrar eller någon annan du känner separerat? Lever du eller någon i din närhet i nyfamilj? Då är Pussel något för dig!

 

Pussel är ett projekt inom Barnavårdsföreningen som erbjuder stöd på svenska åt familjer i hela Finland. Grunden för vårt arbete är att barnen ska ha det bra också efter en skilsmässa. Då de vuxna tar ansvar för att bearbeta sin separation eller utmaningarna i nyfamiljen kan de se till att barnen och ungdomarna har det möjligast bra.

 

Vi erbjuder lättillgänglig service för familjer i olika livssituationer och fortbildning för personal. Vi samarbetar också med kommuner, familjerådgivningar, skolor och daghem genom att på beställning ordna bl.a. stödgrupper för barn vars föräldrar separerat. Tack vare finansiering från STEA kan vi erbjuda allt kostnadsfritt.

Stöd till separerade familjer

Ibland går det inte som man tänkt sig.
Vi ebjuder stöd till barn, föräldrar eller hela familjen.
 

läs mera

Stöd till nyfamiljer

När kärleken och viljan finns. men vardagen sätter nyfamiljen på prov. Vi erbjuder kostnadsfria samtal, stödgrupper och nyfamiljsdagar och -veckoslut för medelmmar i nyfamilj.
 

läs mera

Fortbildning för dig som jobbar med barn

Behöver du mera kunskap och fler verktyg för att bemöta och stödja familjer där föräldrarna har separerat och nyfamiljer?
 

läs mera

Tveka inte att ta kontakt!
 

Nina Isometsä
050 436 8000
nina.isometsa@bvif.fi

Vill du veta mera?

Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver: