Högklasser


Behöver dina elever träna på sina sociala färdigheter eller kunde stämningen i gruppen vara bättre? Behöver eleverna verktyg för att höja sitt psykiska välmående? Bekanta dig här med programmet #brafiilis och vår skräddarsydda verksamhet. Vårt förebyggande arbetet i skolorna är kostnadsfritt tack vare finansiering från STEA.
 

#brafiilis  programmet som förebygger psykisk ohälsa bland elever i åk 7–9


Genom #brafiilis-verksamheten får ungdomarna verktyg för att känna igen och påverka sitt mående i olika livssituationer. Vi lär ungdomarna hur de egna tankarna, känslorna och handlingarna hänger ihop, och hur de själva kan påverka sin situation och sitt mående. ​#brafiilis baserar sig på kognitiv beteendeterapi.

#brafiilis-verksamheten kan beställas av skolor eller andra ungdomsgrupper. Grupperna leds av våra utbildade handledare och omfattar sex till tio gruppträffar, minst en lektion per gång.

#brafiilis kan genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen i skolan eller som en frivillig grupp efter skolan. För att få så mycket ut av deltagandet som möjligt, rekommenderar vi att ungdomarna är närvarande varje gång.
 

”Jag har lärt mej vända negativa tankar till positiva. Jag tycker det är skönt att kunna prata fritt om känslor och jag är alltid på gott humör efter träffarna.”


Under #brafiilis-träffarna får ungdomarna öva sig i att:

 • Bli medvetna om sina tankar och känslor
 • Fundera på vad välmående är och hurdana saker som får dem att må bra
 • Fundera på hur man kan ta hand om sig själv
 • Reagera på sina tankar på ett ändamålsenligt sätt
 • Reglera sina känslor och öva på stresshantering
 • Fundera på sina värderingar och öva sig i beslutsfattande
 • Kunna använda olika kommunikationsstilar på effektivt sätt
   

”Nu vet jag att jag inte är den enda som tänker på ett visst sätt.”


Programmet #brafiilis har utvecklats utgående från DISA-metoden.
 

läs mera om DISA

 

Vill du boka oss eller veta mera – ta kontakt!
                             

Merja Koponen

projektsansvarig för #brafiilis
040 577 8722 
merja.koponen@bvif.fi   

 

Skräddarsydd verksamhet

 

Vi jobbar för att stärka elevers välmående i klassen och öka trivseln i skolan för både elever och personal. Vi erbjuder skräddarsydda lektionspaket och workshops kring teman som sociala färdigheter, samarbete, respekt, känslor och självkänsla.
 

Lektionspaketen omfattar övningar som höjer klassandan och stärker de enskilda individernas självkänsla, och kan bestå av ett eller flera teman.
 

”Alla samarbetsuppgifter var roliga och jag lärde mig mycket.”


Vanliga målsättningar är att:

 • öka förmågan till samarbete
 • öka respekten mellan eleverna och gentemot läraren
 • ge eleverna verktyg att identifiera olika känslor i kroppen och hur dessa påverkar både måendet och beteendet
 • stärka elevernas självkännedom och självkänsla
 • stärka elevernas tro på sig själv och sin framtid (åk 9)


Vi erbjuder skräddarsydd verksamhet åt hela klasser i åk 7–9. Verksamheten skräddarsys i samråd med skolans personal för att passa gruppens behov, och består av 1–5 träffar (75–90 minuter).

Verksamheten består av praktiska övningar, diskussioner med hela klassen, självständiga uppgifter, grupparbeten och dramaövningar. I samband med verksamheten kan vi erbjuda en föräldrakväll för klassens föräldrar.
 

”Bra övningar som väckte många tankar, bra diskussioner.”


Bekanta dig gärna med vår Vi i klassen materialbank och handbok, och få inspiration av våra färdiga lektionsplaneringar och filmsnuttar här >>
 

Vill du boka oss eller veta mera – ta kontakt!
 

Emma Fabricius

Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet
045 636 4591
emma.fabricius@bvif.fi