Beställ eller ladda ner material
 

En fungerande vardag – tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt

ADHD-förbundet, Barnavårdsföreningen / ADHD-center, RAY, 2012
 

Handboken riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn med beteende- eller inlärningsproblem. Den gäller främst barn under skolåldern och barn på de lägre skolklasserna. Handboken ger praktiska tips för fostran i vardagen. 49 s.

Första exemplaret är gratis, de följande kostar 5 €/st. Handboken kan också laddas ner gratis (i pdf-format).

 

Ladda ner handboken

 

 

ADHD – fakta on aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Broschyren är tvåspråkig (finska/svenska). Broschyren kan även laddas ner gratis (i pdf format).


Ladda ner broschyren

 

 

Handbok för Familjeskolan

Seija Sandberg, Solveig Santanen, Annina Jansson, Hillevi Lauhaluoma, Outi Rinne (red.)

Handboken innehåller praktiska råd för föräldrar att förstå sitt överaktiva barn. Boken innehåller även handledning för föräldrar att styra barnets beteende i en mera positiv riktning. Boken kan läsas självständigt eller som en del av Familjeskolans 10 veckors program. 114 s. Tyylipaino Oy Helsingfors 2009. 

Pris 25 €.

 

 

Broschyrerna och böckerna levereras per post. Leveranskostnader tillkommer. Enskilda broschyrer skickas kostnadsfritt.

 

Beställningar:

050 565 1722
adhd-center@bvif.fi

 

Finskspråkigt material

 

Våra årsberättelserJobbar du i en skola? 


Behöver du inspiration för hur du kan förbättra samarbetet, stämningen och gruppdynamiken i klassen. Då är Vi i klassen något för dig! Du kan ladda ner vår handbok och se filmer som visar vad Vi i klassen och övningarna går ut på.

I Vi i klassen-handboken har vi samlat erfarenheter och övningar som  personal i förskolan och lågstadiet kan använda sig av för att att öka trivseln i förskole- och skolmiljö. Den delas kostnadsfritt ut i skolor i samband med inspirationstillfällen. Handboken kan också beställas (25 euro + postningsavgift).

Extra material och övningar som inte finns i boken hittas uppe i vänstra balken. Handboken kan laddas ner här.

 

Vi i klassen-filmer

 

Läs mer om vårt arbete i skolan